EN

TH

นวัตกรรมการออกแบบ

และวางแผนอาคาร

ในส่วนตัวอาคารโรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช ทุกส่วนได้รับการออกแบบและวางแผนอย่างทันสมัยในการเอื้อให้
ระบบการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พื้นที่ เราได้จัดสรรให้การสัญจรของคนไข้ ผู้เยี่ยมและ
เจ้าหน้าที่ถูกแยกออกจากกันตลอดทั่วตัวอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อ
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคนไข้อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงรายละเอียดและปัจจัยอื่นๆ
ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและความสุขสบายของคนไข้ด้วยสภาพแวดล้อมที่มอบความสบาย ผ่อนคลาย และเหมาะแก่การพักฟื้น

 

ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ JCI - Joint Commission International, NFPA – National Fire Protection Agency, UL – Underwriters Lab, AIA Healthcare Facilities Guidelines, FGI – Facilities Guidelines Institute และ ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและเป็นการยืดอายุตัวอาคารอีกด้วย

จุดเด่นในการออกแบบ

แผนกศัลยกรรม

 

โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก
ในไทยที่ใช้ระบบทางเดินคู่และระบบ pressurized clean-core
ในแผนกศัลยกรรม การออกแบบดังกล่าวช่วยให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ แยกการสัญจรระหว่างเจ้าหน้าที่ คนไข้ ผู้เข้าเยี่ยมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และยัง
ช่วยสร้างจุดควบคุมการทำงานที่ชัดเจน ป้องกันอุปกรณ์ที่
ฆ่าเชื้อแล้วและช่วยให้สามารถควบคุมระบบของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น คนไข้ได้รับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
แผนกนี้ประกอบด้วยห้องผ่าตัดทั้งหมด 9 ห้อง

แผนกผู้ป่วยวิกฤต

 

โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในไทยที่
ออกแบบให้มีห้องทำงานพยาบาลแบบกระจายตัว ผนังบริเวณโถงทางเดิน
ของเจ้าหน้าที่ในแผนกนี้จะเป็นกระจกทั้งหมดเพื่อการดูแลคนไข้ได้อย่าง
ทั่วถึง ห้องทำงานพยาบาลรูปแบบใหม่นี้จะช่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้เป็น
อย่างดี ทำให้สามารถจัดสรรพยาบาลให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
ของผู้ป่วยแต่ละรายได้อีกด้วย

 

แผนกฉุกเฉิน

 

แผนกฉุกเฉินตั้งอยู่บนชั้น 1 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการ
รักษาได้อย่างรวดเร็ว แผนกนี้ได้รับการออกแบบให้ตั้งอยู่ใกล้
แผนกและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริเวณกู้ชีพในแผนกนี้
สามารถเข้าถึงได้ทันทีจากทางเข้าของแผนกฉุกเฉิน ห้องสังเกต
อาการ บริเวณปฏิบัติงาน รวมถึงห้องเฝือกซึ่งตั้งอยู่ภายใน
แผนกเช่นกัน พื้นในแผนกนี้จะเรียบเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดและ
มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันการลื่น และ
ต้านเชื้อแบคทีเรีย

 

 

แผนกผู้ป่วยนอก

 

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและอบอุ่น
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ พร้อมให้
บริการผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร

 

แผนกผู้ป่วยนอกเป็นหนึ่งในแผนกที่หนาแน่นมากที่สุดในโรงพยาบาล
จากปริมาณของคนไข้และเจ้าหน้าที่ จึงได้รับการออกแบบให้ใช้พื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

โถงลิฟต์จะถูกแยกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งสำหรับผู้มาเยี่ยมและผู้ป่วยนอก และอีกส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใน เพื่อช่วยแยกการสัญจร
ของคนในโรงพยาบาลให้เป็นสัดส่วน นอกจากนี้ในแผนกนี้
ยังมีบันไดเลื่อนเชื่อมไปยังบริเวณทางเข้าหลักและร้านค้าต่างๆ
บนชั้น 1 อีกด้วย

 •                               อ่านเพิ่ม

  ฝ่ายเวชระเบียน ประชาสัมพันธ์ แผนกการเงิน และห้องจ่ายยาจะถูก
  ตั้งอยู่ภายในบริเวณแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อการให้บริการอย่างรวดเร็วและ
  มีประสิทธิภาพ

   

  หากคนไข้ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยเป็นพิเศษ
  คนไข้สามารถรับการบริการอย่างเหนือระดับได้ในส่วนห้องรอ VIP
  ห้องปรึกษาแพทย์ ห้องตรวจและทางเข้าส่วนตัว

   

  แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 เป็นศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการออกแบบและ
  วางแผนอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ในโรงแรม
  มากกว่าอยู่ในโรงพยาบาล

   

  ศูนย์ดูแลสุขภาพ อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  ที่พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและแบบปรับเปลี่ยนตามบุคคล
  ในด้านการออกกำลังกาย  การควบคุมอาหารและอาหารเสริม และยังเสริม
  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษา
  ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลตามแบบฉบับการแพทย์แบบ
  องค์รวม

   

  ศูนย์ออกกำลังกายทางการแพทย์ของเราเปิดรับสมาชิกที่ต้องการคำแนะนำ
  หรือความช่วยเหลือในการออกกำลังกาย เหมาะกับสมาชิกระดับ VIP ที่ต้องการโปรแกรมการออกกำลังกายที่ตรงกับความต้องการและอยากเห็น
  พัฒนาการจากการออกกำลังกายของตน ทางศูนย์มอบความเป็นส่วนตัว
  และความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

   

  นอกจากนี้ คนไข้จากแผนกกระดูกและข้อที่อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกาย หรือผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพก็สามารถเข้าใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย
  ทางการแพทย์แห่งนี้ได้ โดยเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา
  และครูฝึกส่วนตัวที่ได้รับการรับรอง เป็นผู้ดูแลให้คนไข้ให้ได้รับการฝึก
  ที่เหมาะสม ผนวกกับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
  ติดตามข้อมูลความคืบหน้าที่ทางทีมแพทย์และคนไข้สามารถนำข้อมูล
  ไปใช้สำหรับวัดระดับและรักษาได้

 • แสดงน้อยลง

แผนกผู้ป่วยใน

 

แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช ได้รับการ
ออกแบบตกแต่งให้ทันสมัย มีการนำลักษณะการออกแบบ
ธุรกิจให้บริการมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้บรรยากาศสบาย
ผ่อนคลายและเป็นส่วนตัว

 

ห้องพักคนไข้ถูกออกแบบให้ได้รับแสงจากธรรมชาติ
อย่างเต็มที่และมีการติดตั้งไฟตกแต่งในบริเวณต่างๆ
ตอนกลางวัน
คนไข้จะได้รับแสงอ่อนๆ จากแดดที่สะท้อน
จากตัวอาคารมายังเพดานห้อง การใช้แสงธรรมชาติ
จากหน้าต่างทำให้บรรยากาศในห้องพักนุ่มนวลและ
ผ่อนคลาย ทีมผู้ออกแบบ
พบว่ามีหลักฐานจากการศึกษา
หลายฉบับยืนยันว่าการออกแบบแสงที่ดีและการใช้
แสงจากธรรมชาติในระดับต่างๆ นอกจากช่วยตกแต่ง
ห้องแล้วยังช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้ดี และแสงแดดก็ยัง
ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมนาฬิกาของร่างกาย
อีกด้วย

 •                 อ่านเพิ่ม

  เรามีห้องพักส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยให้บริการหลากหลายประเภท
  รวมถึงห้อง VIP จำนวน 2 ห้องพร้อมอุปกรณ์อำนวยความ
  สะดวกต่างๆ ห้องพักทุกห้องมีโทรทัศน์และช่องจาก
  ต่างประเทศมากมายให้คนไข้สามารถเลือกรับชมความบันเทิง
  ในภาษาต่างๆ รวมถึงมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
  Wi-Fi

   

  ส่วนห้องทำงานพยาบาลจะตั้งอยู่ที่ใจกลางของแผนกเพื่อให้
  พยาบาลสามารถช่วยเหลือและดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึง
  พื้นทั้งหมดในแผนกจะเรียบเป็นพื้นผิวเดียวกันทั้งหมด และ
  มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันการลื่น และ
  ต้านเชื้อแบคทีเรีย

 •     แสดงน้อยลง