ผ่าตัดมดลูก-รีแพร์-ตกแต่งแคม

Q:   การผ่าตัดมดลูกคืออะไร?

การผ่าตัดมดลูก คือ การผ่าตัดเพื่อเอามดลูกและส่วนของปากมดลูกออกจากร่างกาย แต่จะเก็บรังไข่ไว้อยู่ เนื่องจากรังไข่มีหน้าที่สร้างโฮร์โมนเพศ เพื่อให้สุขภาพยังคงมีความแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) และป้องกันการเข้าสู่วัยทองก่อนเวลาอันควร

การผ่าตัดมดลูกเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับมดลูก แพทย์จะเลือกพิจารณาทำในรายที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาหรือวิธีอื่นๆแล้ว เนื่องจากการผ่าตัดจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่มีประจำเดือน และไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก

 

Q:   เหตุผลของการตัดมดลูกพร้อมรังไข่?

การตัดมดลูกพร้อมรังไข่อาจถูกแนะนำเมื่อมีมะเร็งบริเวณมดลูกหรือรังไข่  ในบางกรณีการตัดรังไข่อาจถูกพิจารณาเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งรังไข่ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  การตัดรังไข่พร้อมการตัดมดลูกในชายข้ามเพศ หรือ ทรานส์แมน ทำเพื่อปรับสมดุลย์ฮอร์โมนเพศชาย

 

Q:   สามารถมีเพศสัมพันธ์หลังผ่าตัดมดลูก ได้หรือไม่

แนะนำให้เว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการมีเลือดออกทางช่องคลอดจากแผลผ่าตัดที่ช่วงบนของช่องคลอด การผ่าตัดมดลูกทำให้ช่องคลอดสั้นลงบ้าง แต่ช่องคลอดเป็นอวัยวะที่ยืดได้ระหว่างมีเพศสัมพันธ์จึงมักไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องทางเพศมากนัก

 

Q:   อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ถึงขั้นต้องผ่าตัดมดลูก?

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคของมดลูก เช่นเนื้องอกของมดลูก หรืออาการเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นๆ

สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ภาวะมดลูกหย่อน เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้ หรือถ่ายอุจจาระลำบาก หรือภาวะที่มีเพศสภาพและเพศกำเนิดไม่สอดคล้องกัน (Gender Dysphoria) ที่ต้องการเปลี่ยนเพศจากหญิงเป็นชาย

 

Q:   วิธีการผ่าตัดมดลูกมีกี่วิธี?

แบ่งออกเป็นสองเทคนิคหลัก คือ การผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic Hysterectomy) และการผ่าตัดผ่านทางช่องคลอด (Transvaginal Hysterectomy)

 

Q:   รายละเอียดของการตัดมดลูกแบบผ่านทางช่องคลอด (Transvaginal Hysterectomy)

เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ ศัลยแพทย์ผ่าตัดทางนรีเวชที่เชี่ยวชาญที่มีประสพการณ์เฉพาะเทคนิคนี้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ใหญ่ขณะทำการเลาะเอามดลูกออก

ผุ้ป่วยที่เหมาะสมกับเทคนิคนี้ ขนาดมดลูกควรอยู่ในเกณฑ์ไม่ใหญ่มาก โดยแพทย์จะทำการประเมินขนาดจากการทำ ultrasound ก่อนผ่าตัด

จุดเด่นของเทคนิคนี้ คือเป็นการผ่าตัดแบบไร้แผล เจ็บน้อย หายเร็ว และการสามารถตัดรังไข่พร้อมการตัดมดลูกออกทางช่องคลอดได้

 

Q:   รายละเอียดของของการตัดมดลูกแบบส่องกล้องแบบ (Laparoscopic Tran-abdominal Hysterectomy)

การผ่าตัดแบบส่องกล้องถือเป็นการผ่าตัดชนิด minimal invasive surgery ทำให้เจ็บน้อย หายเร็ว โดยศัลยแพทย์จะเปิดแผลเล็กๆ 3 แผล ยาวประมาณ 0.5 ซม. เพื่อที่จะสอดกล้อง และเครื่องมือเข้าไปผ่าตัดภายในช่องท้อง แล้วจึงนำมดลูกออกมาทางรูแผลเล็กๆ

การผ่าตัดแบบส่องกล้องสามารถตัดมดลูกขนาดค่อนข้างใหญ่ได้ โดยเมื่อตัดมดลูกออกมาได้แล้วก็จะใช้เครื่องมือย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนนำออกมาภายนอกร่างกายผ่านรูแผลเล็กๆ

 

Q:   เปรียบเทียบราคาการตัดมดลูกโดยวิธีส่องกล้อง กับการตัดมดลูกโดยวิธีผ่านทางช่องคลอด

ราคาผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (ดมยา) พัก 2 คืน  = 135,000

ราคาผ่าตัดมดลูกพร้อมรังไข่ผ่านกล้อง (ดมยา) พัก 2 คืน  = 150,000

ราคาผ่าตัดมดลูกผ่านช่องคลอด (ดมยา หรือบล็อคหลัง) พัก 2 คืน  = 120,000

ราคาผ่าตัดมดลูกพร้อมรังไข่ผ่านช่องคลอด (ดมยา หรือบล็อคหลัง) พัก 2 คืน  = 140,000