ตาสองชั้น หนังตาตก

ศัลยกรรมจมูก

ดึงคิ้ว หน้า คอ

ปรับโครงสร้างหน้า

เสริมหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ตัดหน้าอก

ตัดกระเพาะลดน้ำหนัก

หน้าผาก โหนกแก้ม คาง

ปรับหน้าชายเป็นหญิง

เหลากระเดือก

ปลูกผม FUE - FUT

ตัดหนังหน้าท้อง ดูดไขมัน

เสริมก้น

ผ่าตัดเลเบีย

ผ่าตัดแปลงเพศ

ตาสองชั้น หนังตาตก

ศัลยกรรมจมูก

ดึงคิ้ว หน้า คอ

ปรับโครงสร้างหน้า

หน้าผาก โหนกแก้ม คาง

ปรับหน้าชายเป็นหญิง

เหลากระเดือก

ปลูกผม FUE - FUT

เสริมหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ตัดหน้าอก

ตัดกระเพาะลดน้ำหนัก

ตัดหนังหน้าท้อง

เสริมก้น

ผ่าตัดเลเบีย

ผ่าตัดแปลงเพศ

ตาสองชั้น หนังตาตก

ศัลยกรรมจมูก

ดึงคิ้ว หน้า คอ

ปรับโครงสร้างหน้า

เสริมหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก

ตัดหน้าอก

ตัดกระเพาะลดน้ำหนัก

หน้าผาก โหนกแก้ม คาง

ปรับหน้าชายเป็นหญิง

เหลากระเดือก

ปลูกผม FUE - FUT

ตัดหนังหน้าท้อง ดูดไขมัน

เสริมก้น

ผ่าตัดเลเบีย

ผ่าตัดแปลงเพศ

รีวิวภาพก่อนและหลังการผ่าตัด

ผลงานทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช

ยกกระชับหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก