ศัลยกรรมปรับรูปร่างจากชายเป็นหญิง (Female-to-Male (FTM) Gender Confirmation Surgery) เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับรูปร่างจากชายเป็นหญิง ช่วยให้บุคคลข้ามเพศมีร่างกายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน การผ่าตัดประเภทนี้สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

การผ่าตัดที่มักทำกัน

 • การผ่าตัดสร้างหน้าอก (Breast augmentation) เป็นการผ่าตัดใส่ซิลิโคนหรือวัสดุเสริมหน้าอก เพื่อให้หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้น การผ่าตัดนี้สามารถทำได้ทั้งแบบเปิดแผลและแบบปิดแผล
 • การผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศ (Gender confirmation surgery) เป็นการผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศจากอวัยวะเพศชายเป็นอวัยวะเพศหญิง การผ่าตัดนี้สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล การผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศแบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ
  • การผ่าตัดสร้างคลิตอริส (Clitoral construction) เป็นการผ่าตัดสร้างคลิตอริสจากเนื้อเยื่ออวัยวะเพศชาย
  • การผ่าตัดสร้างช่องคลอด (Vaginal construction) เป็นการผ่าตัดสร้างช่องคลอดจากเนื้อเยื่ออวัยวะเพศชายหรือเนื้อเยื่อจากบริเวณอื่นของร่างกาย
 • การผ่าตัดลดขนาดหน้าอก (Breast reduction) เป็นการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกที่ใหญ่เกินกว่าปกติ การผ่าตัดนี้สามารถทำได้ทั้งแบบเปิดแผลและแบบปิดแผล
 • การผ่าตัดแปลงเสียง (Voice feminization surgery) เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเสียงให้นุ่มขึ้น การผ่าตัดนี้สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
 • การผ่าตัดตกแต่งใบหน้า (Facial feminization surgery) เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับใบหน้าให้มีลักษณะที่อ่อนหวานขึ้น การผ่าตัดนี้สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

ก่อนทำการผ่าตัดปรับรูปร่างจากชายเป็นหญิง ผู้ป่วยควรเตรียมตัวดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด เช่น หยุดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ตัดแต่งขนบริเวณที่จะทำการผ่าตัด
 • ตรวจสุขภาพให้เรียบร้อย

ระยะเวลาในการพักฟื้น

ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังการผ่าตัดปรับรูปร่างจากชายเป็นหญิง ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด โดยปกติแล้วใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ผู้ป่วยควรงดการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหรือยกของหนัก หลีกเลี่ยงการโดนน้ำบริเวณแผล และควรทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยง

การผ่าตัดปรับรูปร่างจากชายเป็นหญิงเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การติดเชื้อ แผลติดเชื้อ เลือดออก เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ ใบหน้าเบี้ยว เป็นต้น ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจทำการผ่าตัด

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมปรับรูปร่างจากชายเป็นหญิง ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัดและโรงพยาบาลที่ทำ โดยปกติแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000-500,000 บาท

ข้อควรพิจารณา

การผ่าตัดปรับรูปร่างจากชายเป็นหญิงเป็นการผ่าตัดที่ช่วยให้บุคคลข้ามเพศมีร่างกายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการแปลงเพศ บุคคลข้ามเพศควรได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมหวัง