WIH Hospital Bangkok Thailand Cover

ความเป็นมาของโรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอชอินเตอร์เนชั่นแนล


ความเป็นมาของโรงพยาบาล

นพ.เชฏฐวุฒิ ตุลยพานิช ประธานกรรมการบริหารรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ได้เปิดดำเนินกิจการคลินิคศัลยกรรมความงามนพ.เชฏฐวุฒิ มาตั้งแต่ปี 2541 นพ.เชฏฐวุฒิ ตุลยพานิช เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างซึ่งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการผ่าตัดในกลุ่มคนไข้ข้ามเพศ โดยมีกลุ่มคนไข้ต่างชาติเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและพึงพอใจกับผลลัพธ์จนเกิดการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ทำให้นพ.เชฏฐวุฒิ และครอบครัวตุลยพานิช มองเห็นศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยมีแผนการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมขนาดใหญ่แบบครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการของคนไข้ในด้านการทำศัลยกรรมที่มีความซับซ้อน และสามารถให้บริการคนไข้ได้ในจำนวนที่มากขึ้นทั้งการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ต้องนอนค้างโรงพยาบาล

โปรเจคโรงพยาบาลเริ่มเมื่อปี 2555 โดยมีการออกแบบของอาคาร มีการออกด้วยศิลปะ origami คือศิลปะพับกระดาษญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนแปลงรูปทรงและการเคลื่อนไหว โดยถ้าเปรียบเทียบกับการผ่าตัด ก็เทียบเคียงได้กับงานของ Plastic surgeon คือการปรับ form หรือรูปลักษณ์ให้สวยขึ้น รวมทั้งความปรานีตของงาน เพื่อให้ผลของการผ่าตัดออกมาดีที่สุด

ที่มาของชื่อโรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช (WIH)
คำว่า ดับเบิลยู (W) มาจากชื่อไทยว่า “วัทธนเชฏฐ์” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ที่มีรูปลักษณ์งดงาม มีความมั่งคั่งและปัญญาอันเป็นเลิศ
คำว่า ไอ (I) คือ International และคำว่า เอช (H) คือ Hospital

WIH_Logo_10

แนวคิดการออกแบบตราสัญญลักษณ์ของโรงพยาบาล WIH

ตราสัญญลักษณ์หรือโลโก้ ต้องการให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายจึงได้เลือกรูปทรงของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่มีการเปลี่ยนทรงตามส่วนของใบหน้าเทพบุตรหรือนางฟ้าที่สวมชฎา (เครื่องสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฎ)

ร่วมงานกับเรา