วิสัยทัศน์และพันธกิจ


“โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอชอินเตอร์เนชั่นแนล”

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมทุกสาขา โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศัลยแพทย์ผ่าตัดส่องกล้องที่เชี่ยงชาญในแต่ละหัตถการเฉพาะด้าน ศัลยแพทย์ด้านลำไส้และทวารหนัก ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา รวมถึงแพทย์ทางนรีเวช และแพทย์ทางอายุรกรรม โดยเราเรามุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการองค์รวม เพียบพร้อมไปด้วยการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศโดยใช้คนไข้เป็นศูนย์กลางเพื่อความพึงพอใจสูงสุด โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามรถโดดเด่นในการรักษาโรคในแต่ด้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เช่น เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ และนักโภชนาการ

โรงพยาบาลของเราได้รับการออกแบบพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น JCI (Joint Commission International), NFPA (National Fire Protection Agency), AIA Healthcare Facilities Guidelines และ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ป่วยที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงพยาบาล ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนไข้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในห้องพัก โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอชมีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์การให้บริการและการรักษาพยาบาลแบบพรีเมี่ยม

พันธกิจ

  1. ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานระดับสากลเพื่อความปลอดภัยของคนไข้โดยใช้ระบบเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย
  2. ให้บริการที่เป็นเลิศโดยใช้คนไข้เป็นศูนย์กลางเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
  3. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านคุณภาพการโดยมุ่งเป้า JCI Accreditation ให้ผ่านการประเมินภายในปี 2568
  4. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสังคมไทยโดยมีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการทางการแพทย์ต่างๆในระบบบริการสาธารณสุข

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศของการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมในระดับนานาชาติและเป็นเป้าหมายของผู้มาใช้บริการจากทั่วโลก

พันธกิจ

  1. ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานระดับสากลเพื่อความปลอดภัยของคนไข้โดยใช้ระบบเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย
  2. ให้บริการที่เป็นเลิศโดยใช้คนไข้เป็นศูนย์กลางเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
  3. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านคุณภาพการโดยมุ่งเป้า JCI Accreditation ให้ผ่านการประเมินภายในปี 2568
  4. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสังคมไทยโดยมีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการทางการแพทย์ต่างๆในระบบบริการสาธารณสุข

ร่วมงานกับเรา